ΣύνδεσηΛεξικό Νομικών Όρων

Λήμματα: 40.000

 

nomiko

 

Το Λεξικό Νομικών Όρων έρχεται να καλύψει το δύσκολο και γεμάτο έντονες αμφισημίες και αμφισβητήσεις έργο της νομικής ορολογίας, που συνεχώς διαπλάθεται, όπως και οι έννοιες της, παραμένοντας πάντα ανοιχτό σε κάθε επιστημονική κριτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές λέξεις αποδίδονται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα. Ακόμη και λατινικοί όροι, ιδιαίτερα συνήθεις στο αγγλοσαξονικό σύστημα δικαίου και ως κάποιο βαθμό γνωστοί και στο ελληνικό νομικό σύστημα, έχουν ομοίως αποδοθεί, ώστε το λεξικό να απευθύνεται και σε μη νομικούς.

Ένα χαρακτηριστικό του Λεξικού Νομικών Όρων είναι ότι, εκτός από την ετυμολογία, η απόδοση των λέξεων συνοδεύεται και από σύντομη ερμηνεία τους. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται σύντομη και εύληπτη γνώση και κατανόηση του δικαίου, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για το νομικό όσο και το μη νομικό. Το «Λεξικό Νομικών Όρων» πραγματοποιήθηκε, από 13 εν ενεργεία δικηγόρους με στόχο να επιτευχθεί η δέουσα κατανόηση, απόδοση και μεταφορά των όρων και με βάση την τυχόν αντίστοιχη ή παραπλήσια έννοιά τους στην ελληνική νομική πραγματικότητα και πρακτική.

Το «Λεξικό Νομικών Όρων» περιέχει:

Ελληνικό Δίκαιο, Αγγλικό Δίκαιο, Σκωτικό Δίκαιο, Ιρλανδικό Δίκαιο, Δίκαιο Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνές Δίκαιο.